Husův sbor v Křemži

Úvod

Bohoslužby a otevírací doba >>

Bohoslužby

Bohoslužby se konají v našem sboru (kostele) v Křemži každou první a třetí neděli v měsíci od 11:00 do 12:00 hodin. Jste srdečně zváni!

Kdo jsme

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém. více >>

Akce v našem sboru (kostele)

Příměstský tábor s Ateliérem Bárka

17Čvc2023
21Čvc2023

Čas: 8 - 16h

Atelier Barka

1. adventní neděle

27Lis2022

Čas: Od 15:00

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

Pěvecký sbor Perchta, pohoštění a tvoření pro děti, vystoupení kapely Náhodná sešlost

308703804 496816138998018 8746456538838090651 N

Těší mě sousede

10Čvc2022

Čas: Od 15:00

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

Tesi Me Sousede

Slavnost Mistra Jana Husa

6Čvc2022

Čas: od 14:00

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

293869419 373101908298245 8748728098057146390 N

Noc kostelů

10Čvn2022

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

Nocpng

Otevření komunitního centra

7Kvě2022

Čas: Od 15:00

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

293559471 769946210867429 758435438874100464 N

Vernisáž a adventní koncert

3Pro2021

Čas: od 16:30

Místo konání: Náš sbor (kostel) v Křemži, ul. Budějovická 474

274763600 481731910256051 557940612108347793 N

Náš sbor (kostel)

Náš sbor (kostel) náležející Církvi československé husitské (CČSH), Základní kámen byl položen 6. července 1931
Náš sbor byl otevřen 1. května 1932
Na stavbu bylo použito 130 000 cihel.

Nebojte se zeptat na vše, čemu nebudete rozumět.

Svátost

je obřad, který svěřuje člověku tajemství víry v Boha. Je to slavnostní dění i životní událost. Týká se konkrétního člověka ve společenství církve. Posiluje spojení církve a jednotlivce s Ježíšem Kristem.

Modlitba

je komunikace věřícího s Bohem. Zahrnuje poděkování, prosby i naslouchání. Může být podle předepsaných slov, vlastními slovy i beze slov.

Bohoslužba

je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s Bohem, setkání s ním. Bohoslužba se může odehrávat v prostoru pro ní určeném (chrám, kostel, modlitebna, synagoga, mešita, pagoda apod.), v obyčejném domě nebo na volném prostranství či v přírodě.

Náboženská obec

spojuje křesťany Církve československé husitské na určitém území.

Víra, naděje, láska

V rámci křesťanství se jedná o podoby vztahu člověka k Bohu za pomoci Ježíše Krista v Duchu svatém.

Víru

dobře vystihuje novozákonní list Židům: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme.“ (Žd 11,1). Křesťanská víra je důvěra v Boží lásku a v odpuštění hříchů, které se děje díky smíření, jež světu přinesl Ježíš Kristus. Víra vede k proměně srdce a života.

Naděje

křesťané žijí v naději, že jsou díky oběti Pána Ježíše stále v Božích rukou nejen zde na zemi, ale i po své tělesné smrti. Jsme spaseni v naději (Ř 8,24a).

Láska

je podle Pavlova listu do Korintu (1 K 13,1-13) největší z výše uvedené trojice. Naše láska je odpovědí na Boží lásku k nám. „Nikdo a nic v celém tvorstvu nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu, našem Pánu.“ (Ř 8,38-39). Všechny pojmy >>

Co řekli o kostelích .. >>

Řada významných světových osobností se vtipně a inspirativně vyjádřila na téma kostel. Posuďte sami.