Husův sbor v Křemži

Úvod

Bohoslužby a otevírací doba >>

Bohoslužby

Bohoslužby se konají v našem sboru (kostele) v Křemži každou první a třetí neděli v měsíci od 11:00 do 12:00 hodin. Jste srdečně zváni!

Akce v našem sboru (kostele)

Adventní koncert kapely Náhodná sešlost

15Pro2023

Čas: 19:00h

Místo konání: Sál radnice Křemže

394262050 338931255208812 5525083985979331859 N

Náš sbor (kostel)

Náš sbor (kostel) náležející Církvi československé husitské (CČSH), Základní kámen byl položen 6. července 1931
Náš sbor byl otevřen 1. května 1932
Na stavbu bylo použito 130 000 cihel.

Nebojte se zeptat na vše, čemu nebudete rozumět.

Svátost

je obřad, který svěřuje člověku tajemství víry v Boha. Je to slavnostní dění i životní událost. Týká se konkrétního člověka ve společenství církve. Posiluje spojení církve a jednotlivce s Ježíšem Kristem.

Modlitba

je komunikace věřícího s Bohem. Zahrnuje poděkování, prosby i naslouchání. Může být podle předepsaných slov, vlastními slovy i beze slov.

Bohoslužba

je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s Bohem, setkání s ním. Bohoslužba se může odehrávat v prostoru pro ní určeném (chrám, kostel, modlitebna, synagoga, mešita, pagoda apod.), v obyčejném domě nebo na volném prostranství či v přírodě.

Náboženská obec

spojuje křesťany Církve československé husitské na určitém území.

Víra, naděje, láska

V rámci křesťanství se jedná o podoby vztahu člověka k Bohu za pomoci Ježíše Krista v Duchu svatém.

Víru

dobře vystihuje novozákonní list Židům: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme.“ (Žd 11,1). Křesťanská víra je důvěra v Boží lásku a v odpuštění hříchů, které se děje díky smíření, jež světu přinesl Ježíš Kristus. Víra vede k proměně srdce a života.

Naděje

křesťané žijí v naději, že jsou díky oběti Pána Ježíše stále v Božích rukou nejen zde na zemi, ale i po své tělesné smrti. Jsme spaseni v naději (Ř 8,24a).

Láska

je podle Pavlova listu do Korintu (1 K 13,1-13) největší z výše uvedené trojice. Naše láska je odpovědí na Boží lásku k nám. „Nikdo a nic v celém tvorstvu nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu, našem Pánu.“ (Ř 8,38-39). Všechny pojmy >>

Co řekli o kostelích .. >>

Řada významných světových osobností se vtipně a inspirativně vyjádřila na téma kostel. Posuďte sami.