Husův sbor v Křemži

Svátosti

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez
rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého kdo má zájem.

Svátost křtu

Křest je velkým požehnáním pro život člověka. Rodiče by neměli zapomínat na dar křtu do života svých dětí.
Křtíme novorozeňátka i větší děti. Být pokřtěný je zvláštní milost a základ duchovního života. V době, kdy
roste vliv sekt a různých duchovních proudů, být zakotvený a mít svůj duchovní domov v tradičním,
osvědčeném společenství je krásné zázemí. Přemýšlíte-li nad křtem svého dítěte, je nejlepší domluvit si
schůzku s bratrem farářem a na všechno, co vás zajímá, se můžete, zcela nezávazně, zeptat. Rád vám
vyhoví i co se týče vašich časových možností, domluvíte si s ním vše potřebné co na křest připravit, oslovit
kmotry, vybrat případné křestní jméno atd. Každé dítě má vždy svou vlastní křestní slavnost (nekonáme
hromadné křty několika dětí zaráz, pokud to není přání rodičů).

Svátost biřmování

Pokud se rozhodnete pro svátost biřmování, můžete se obrátit na našeho bratra faráře. V naší farnosti se
udílí svátost biřmování zpravidla o svatodušních svátcích. Další příprava začíná v září.

Svátost pokání

Pokud se rozhodnete pro zpověď, žádost o radu, informaci či osobní rozhovor, můžete se kdykoliv domluvit s
bratrem farářem a najít společný termín setkání.

Svátost manželství

Nadešla chvíle ve vašem životě a vzájemném vztahu, kdy se rozhodujete uzavřít manželství? Dovolujeme
si vám dát nabídku, jak vám můžeme krásný okamžik svatebního dne naplnit a zpříjemnit. Manželství je
dar. Zveme vás prožít významný den v životě podle vlastních přání. Manželství je svátost, v níž se muž a
žena v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu,
nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle.

Manželské jubileum

Pokud si přejete důstojně prožít stříbrnou, zlatou a diamantovou svatbu, kromě již prožité občanské svatby,
požehnání svého vztahu před Bohem, máte možnost si dohodnout setkání s bratrem farářem.

Pohřeb

Poslední, důstojnou službu lásky rádi prokážeme komukoliv, kdo o ni požádá, i těm, kdo nejsou členy
Církve československé husitské. Vše ale samozřejmě záleží na domluvě kněze a pozůstalých, případně
také na přání zesnulého. Pohřební obřady mohou být v kostelích, obřadních síních, venku pod širým
nebem na vhodných místech. Než jdete poslední rozloučení zařizovat na pohřební službu, je nejprve
vhodné domluvit den a hodinu smutečního obřadu s bratrem farářem. Kněz s vámi probere vše potřebné a
připraví důstojnou modlitbu za zemřelého. Uložení urny je možné na hřbitově či v kolumbáriu. Můžeme
také uspořádat vzpomínku a modlitbu za zemřelé.