Husův sbor v Křemži

Historie

Základní kámen byl položen 6. července 1931
Náš sbor byl otevřen 1. května 1932
Na stavbu bylo použito 130 000 cihel.

Stavba Husova sboru se dála většinou za krásného slunného počasí. Ke stavbě bylo použito 250 m3 stavebního kamene z lomu ve Mříčí, který byl zdarma nalámán, a taktéž zdarma přivezen, příslušníky naší církve, ale též mnohými příslušníky církve katolické.

Cihel bylo spotřebováno 130 000, většinou z cihelny v Brloze, 1 vagon cihel z Českých Budějovic, z cihelny bratra Stehlíka ze Mříčí.

Zde jsou husité s panem farářem Čechem

Zde jsou husité s panem farářem Čechem

S vlastní stavbou sboru se začalo dne 13. 6. 1931, kdy začaly se vyzdívat základy, stavba ukončena 9. prosince 1931, avšak ještě na jaře 1942, kdy na nátlak bratra Čapka sbor vymalován dle návrhu architekta Hlaváčka z Prahy.
15.  6. 1931 přinesl plány stavby bratr Antonín Lomcín z Chlumu. 17. 6. 1931 se konala komise na místě stavby. 18.6 přijel bratr Ladislav Čapek, stavitel z Prahy, nabídl opravu plánů, které dodal o několik dní poté poštovním doručením.
9. srpna 1931 v neděli za spolupráce 45 bratří vztyčena vazba a položeny trámy nad bohoslužebnou síní.

Bratr Novotý s žáky

Bratr Novotý s žáky